stafflist

कर्मचारीको  पद  नाम, थर  महाशाखा वा शाखा  ई – मेल 
सह – सचिव श्री राम आधार शाह  प्रशासन तथा योजना महाशाखा sahnbsm@gmail.com 
सह – सचिव श्री सुरेन्द्र  सुवेदी विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्धन महाशाखा
उप – सचिव श्री शान्ता देवी पन्त प्रशासन शाखा sdp@most.gov.np
उप – सचिव   सूचना प्रविधि तथा विधुतीय सुशासन शाखा
उप – सचिव श्री रामचन्द्र तिवारी योजना तथा अनुगमन  शाखा rtiwari@most.gov.np
उप – सचिव (लेखा) श्री रुद्र कोइराला   आर्थिक प्रशासन शाखा
उप – सचिव (कानून ) श्री विश्वबन्धु पौडेल कानून तथा फैसला कार्वान्वयन शाखा
सि. डि.केमिस्ट श्री कल्पना श्रेष्ठ    प्रविधि प्रवर्द्धन शाखा
उप सचिव  श्री कृष्ण प्रसाद गैह्रे अन्तरिक्ष प्रविधि तथा अतिसुक्ष्म प्रविधि krissgaihre@gmail.com
सि. डि. ई.   बैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विकास शाखा
बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत श्री पदमराज देवकोटा जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय उर्जा शाखा prdevkota@most.gov.np
 उप – सचिव श्री कविता निरौला ढुंगेल माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय
शाखा अधिकृत श्री शंकर कार्की माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय

 

शाखा अधिकृत  श्री सुधा सुवेदी योजना तथा अनुगमन शाखा ssubedi@most.gov.np
शाखा अधिकृत श्री ऋषिकेश निरौला श्रीमान् सचिवज्यूको निजी  सचिवालय
लेखा अधिकृत   आर्थिक प्रशासन शाखा 
ईञ्जिनियर   जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय उर्जा शाखा
मेकानिकल ईञ्जिनियर   वैज्ञानिक अनुसन्धान  शाखा
कम्प्युटर अधिकृत श्री रोशन कुमार रेग्मी सूचना प्रविधि तथा विधुतीय सुशासन शाखा roshanregmi@moste.gov.np
शाखा अधिकृत श्री एकराज आचार्य प्रशासन शाखा aacharya@moste.gov.np
शाखा अधिकृत श्री  लक्ष्मिनाथ दवाडी स्टोर फाँट lndawadi@moste.gov.np
शाखा अधिकृत श्री दिनेश शर्मा श्रीमान् सचिवज्यूको निजी  सचिवालय

(असाधारण विदामा बसेको )

d.sharma@most.gov.np
सहायक बन अधिकृत श्री दिनेश हुमागाई बैज्ञानिक अनुसन्धान शाखा d.humagain@most.gov.np
कानून अधिकृत श्री विष्णु बहादुर घर्ती कानून तथा फैसला कार्वान्वयन शाखा bbgharti @most.gov.np
नायब सुब्बा माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय
नायब सुब्बा श्रीमान सचिवज्यूको निजी सचिवालय
नायब सुब्बा श्री ममता बस्नेत प्रशासन  शाखा
लेखापाल श्री चेतन प्रसाद गौतम आर्थिक प्रशासन शाखा cpgautam @most.gov.np
नायव सुव्वा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको निजी सचिव

 

खरिदार श्री  राजेन्द्र अर्याल दर्ता चलानी फाँट raryal@most.gov.np
खरिदार विज्ञान महाशाखा प्रमुखको निजी सचिव